2013-14

ELITE

2013-14 Panini Elite Base
Card No: 84
Print Run: n/a
2013-14 Panini Elite Aspirations
Card No: 84
Print Run: #45/76
2013-14 Panini Elite Gold Status
Card No: 84
Print Run: #/24
2013-14 Panini Elite Status
Card No: 84
Print Run: #/24
2013-14 Panini Elite Black Status
Card No: 84
Print Run: #/1
2013-14 Panini Elite Series
Card No: 32
Print Run: n/a
2013-14 Panini Elite Series Gold
Card No: 32
Print Run: #/24
2013-14 Panini Elite Series Black
Card No: 32
Print Run: #/1
ini Elite Face 2 Face #9 Paul
2013-14 Panini Elite Face 2 Face
Card No: 9
Print Run: n/a
2013-14 Panini Elite Face 2 Face Gold
Card No: 9
Print Run: #/24
2013-14 Panini Elite Face 2 Face Black
Card No: 9
Print Run: #/1
Show More

SYDNEY, AUSTRALIA | @paulgeorge13_collector

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon